Finsilva Oyj

Strateginen digimarkkinoinnin kumppanuus tuo tuntuvia tuloksia

Suomen suurimpiin metsänomistajiin lukeutuvan Finsilva Oyj:n tavoitteena on tehdä mökkivalmiit rantatontit varteenotettavaksi vaihtoehdoksi valmiin mökin ostamiselle. Tässä onnistuakseen Finsilva tarvitsi kokonaisvaltaista strategisen digimarkkinoinnin kumppania, jonka kanssa asiakkaat saadaan tavoitettua ostoputken jokaisessa vaiheessa.

Digitaalisen markkinointistrategian avulla tavoitetaan oikea kohderyhmä oikeaan aikaan

Unfairin ja Finsilvan kumppanuus lähti liikkeelle yhdessä luodusta digitaalisen markkinoinnin strategiasta, joka antaa suunnan kaikelle tekemiselle. Ensimmäinen askel strategian toteuttamiseksi oli kevyt verkkosivusto, josta saadut hyvät kokemukset johtivat nopeasti täysimittaisen verkkoportaalin luomiseen. Unfairin toteuttaman sivuston keskiössä ovat hakukonelöydettävyys, mittarointi ja analytiikka sekä valmiudet digimarkkinointiin ja -mainontaan. 

Sivuston konseptoinnin tueksi Unfair toteutti kattavan lähtökohta-analyysin taustahaastattelujen, hakukonenäkyvyyden ja Google Ads -kampanjoiden tuottaman datan perusteella. Tulosten pohjalta selvisi, millä hakusanoilla kävijät ovat tähän asti ovat löytäneet sivuille, mitä tietoa he etsivät ja miten he käyttäytyvät sivustolla. Samalla paljastui, missä tilanteissa ja miksi ostopolku mahdollisesti katkesi.

”Tuotettamme ei voi käsin kosketella, eikä niitä osteta hetken mielijohteesta. Tehokkaan mittaroinnin ansiosta näemme nyt, mitkä kanavat toimivat parhaiten, mitkä kohteemme kiinnostavat eniten ja kuinka paljon sivujemme kautta ohjautuu liidejä edelleen välittäjille.”

Finsilvan maankäyttöasiantuntija Jukka Suhonen

Sisältömarkkinointi lisää löydettävyyttä, tunnettuutta ja asiakasymmärrystä

Mökkitonttikauppa on pitkäjänteistä ja haastavaa työtä, jossa mielikuvamarkkinointi ja ostofiilisten herättely ovat tärkeässä roolissa. Hakukoneiden ohella moni käyttäjä löytää Finsilvan kohteet joko välittäjäportaalien tai sosiaalisen median kautta. Siksi myös sisältömarkkinoinnilla on myynnin tukemisessa keskeinen rooli.

– Pitkäjänteisen hakukonetyön ansiosta Finsilva sijoittuu nyt rantatontteja koskevien hakutulosten kärkeen. Hyvillä sisällöillä olemme saaneet luotua mielikuvia ja tehneet mökkitontin ostamisen houkuttelevaksi vaihtoehdoksi valmiille vapaa-ajan asunnoille, Finsilvan maankäyttöasiantuntija Jukka Suhonen kertoo.

Unfairin web-tiimin toteuttama uudistettu verkkosivusto toimii kasvualustana monipuoliselle strategiselle digimarkkinoinnille ja on tuonut nopeasti toivottuja tuloksia. Verkkosivuston tulee olla jatkuvasti kehittyvä osa digitaalisen näkyvyyden kokonaisuutta, ja on tärkeää, että alusta tarjoaa mahdollisuuden nopeaan kehittämiseen ja testaamiseen. 

Markkinoinnin automaatio tukee ostovalmiutta eri vaiheissa

Unfairin toteuttaman digimarkkinoinnin tavoitteena on tavoittaa Finsilvan asiakkaita monipuolisesti ostopolun eri vaiheissa. Pitkäjänteisellä työllä ja asiakaspersooniin nojaavilla sisällöillä saadaan rakennettua mielenkiintoa ja tuettua ostovalmiutta. Olennainen työkalu on markkinoinnin automaatio, joka käynnistyy esimerkiksi sivustokävijän ladattua Finsilvan mökkioppaan tai muun sisällön laitteelleen.

Uutiskirjetilaajien määrä on kasvatettu yhteistyön aikana nollasta yli 3000:een ja sivustolla katsottujen tonttien määrä nousi vuodessa 44 prosenttia.  Kävijämäärien kyttäämisen sijaan olennaisin mittari on kuitenkin liidien laatu, jota on saatu korotettua hiomalla etenkin ostoputken alkupään toimenpiteitä

– Ostopolkuajattelu ja markkinoinnin automaatioputket tuottavat kiinteistövälittäjille laadukkaampia liidejä ja johtavat useammin kauppoihin, Suhonen kertoo.

Tiivis yhteistyö perustuu luottamukseen

Koronaviruspandemian myötä digimarkkinoinnin merkitys on korostunut entisestään. Messut ovat olleet Finsilvalle merkittävä markkinointiponnistus, ja niiden ollessa tauolla asiakkaat on nyt vakuutettava verkossa. Liikennettä ohjataan sivustolle monista eri kanavista, ja markkinoinnissa on hyödynnetty myös laajasti sisältömarkkinointiyhteistyötä Iltalehden kanssa

– Verkkosivustomme, Mökkivalmis-blogit, verkko-oppaat ja Facebook-sivumme juttelevat nyt mukavasti keskenään. Unfair on onnistunut hienosti tavoittamaan asiakkaamme ja tuottamaan heitä kiinnostavaa sisältöä, Suhonen pohtii.

Yhteistyö Finsilvan kanssa on jatkunut vuosien ajan, ja unfairilaiset toimivat käytännössä yrityksen ulkoistettuna markkinointiosastona. Tiivis yhteistyö perustuu avoimeen dialogiin ja luottamukseen. Unfair saa Suhoselta kehuja etenkin proaktiivisuudestaan ja valppaudestaan uusien ratkaisujen kehittämisessä.

”Unfair sopii yrityksille, jotka haluavat pysyä tässä päivässä. He pitävät ohjat tiukasti käsissä, ja meidän tehtäväksemme jää joko hyväksyä tai hylätä valmiiksi mietityt toimenpide-ehdotukset. Olemme suositelleet ja kehuneet heitä kovasti moneen suuntaan.”

Jukka Suhonen, Finsilvan maankäyttöasiantuntija 

– Läheinen luottamukselle rakentuva yhteistyö mahdollistaa sen, että pystymme tekemään nopeita muutoksia ja vaihtamaan lähestymistapaa, mikäli onnistuminen sitä vaatii. Mietimme jatkuvasti uusia sisältöjä ja konsepteja, joiden avulla pystymme parantamaan Finsilvan liidien laatua ja myynnin tuloksia, Unfairin digitaalisen markkinoinnin asiantuntija Juuso Koivuniemi summaa.