Kehys – Kehitämme yhdessä -hanke

Visualisoitu viestikapula innovaatioekosysteemille

Pirkanmaan sosiaali- ja terveysalan tutkimus-, kehitys- ja innovaatioekosysteemin, TKI-ekosysteemin tavoitteena on luoda sote-sektorille hyvää kehittämispöhinää asukkaiden hyvinvoinnin ja alueen elinvoiman kasvattamiseksi. Ekosysteemiä on viety eteenpäin EU-rahoitteisessa KEHYS – Kehitämme yhdessä -hankkeessa.

Asiakas halusi, että ekosysteemi ja sen toiminta pystytään esittämään yhtäaikaisesti riittävän tiiviisti, mutta kuitenkin kattavasti. Hankalaa siitä tekee se, että ekosysteemissä on monta liikkuvaa osaa ja toimijaa. Siksi kumppaniksi tarvittiin Unfair, joka pystyi muodostamaan monimutkaisesta kokonaisuudesta yksinkertaisen kuvan.

”Halusimme viestikapulan ja välineen niille, jotka kehittämishankkeen päättymisen jälkeen lähtevät tekemään töitä ekosysteemin parissa.”

Anna-Mari Martikainen, viestintäasiantuntija

Lopputulos kaivettiin pintaa syvemmältä

Toteutusta tehtiin hybridimallisessa työpajassa, jossa osa osallistujista oli etänä ja osa fyysisesti paikalla. Workshopissa Unfair kannusti asiakasta pohtimaan ja sanoittamaan asioita pintaa syvemmältä: Mitä tämä oikeasti tarkoittaa? Miksi teette näin? Mikä on viestinnän kannalta oleellista?

”On tärkeää, että työpajassa kannustetaan ja potkitaan miettimään ja sanoittamaan asioita sekä menemään pintaa syvemmälle. Maksoimme ammattitaidosta ja sitä saimme.”

Anna-Mari Martikainen, viestintäasiantuntija

Yhteistyökumppaniksi haluttiin tekijä, joka ottaa kopin kompleksisesta aiheesta. Unfairin kyky hahmottaa nopeasti laajoja ja monimutkaisia kokonaisuuksia sekä taito tulkita erilaisten asiantuntija-alojen näkökulmia, ja sitoa eri sidosryhmien tulokulmia laajasta aiheesta, auttoi ekosysteemin ytimen sanoittamisessa. Unfairin oman prosessin ansiosta monimutkaisemmatkin työt saadaan nopealla aikataululla valmiiksi.

”Olisimme itse tehneet lopputuloksesta paljon pinnallisemman. Nyt ekosysteemi on kuvattu paljon laajemmin ja syvällisemmin. Unfair auttoi meitä miettimään arvoja ja sanoittamaan asioita paremmin.” 

Unfair kirkasti ja sanoitti asiakkaan kanssa ekosysteemin mission, vision ja painopisteet sekä visualisoi ne havainnolliseen ja helposti viestittävään muotoon. Laajemmassa mittakaavassa ekosysteemin kehittämiä hyviä ratkaisuja on tarkoitus levittää paitsi kansallisesti, mahdollisesti myös kansainvälisesti.

Tutkimus- ja kehitystoiminta on usein teknologiapainotteista, mutta sote-alalla ihminen ratkaisee. Martikaisen mielestä visuaalinen ilme on raikas ja nykyaikainen sekä ihmisläheinen ja yhdessä tekemistä korostava.

”Lopputulos auttaa toimijoita kertomaan ekosysteemistä ja omasta roolistaan sen osana monissa eri tilanteissa ja yhteyksissä.”