Millog-Yhtiöt

Palveluesitteet minttiin myynnin ja asiantuntijoiden yhteisvoimin

Millog-yhtiöt tarjoaa asiakkailleen yhä kokonaisvaltaisempia kaluston kunnossapidon ja elinkaaren hallinnan palveluja. Yhtiöperheeseen on viime vuosina liittynyt useita uusia tytäryhtiöitä, ja Puolustusvoimien lisäksi Millog tarjoaa palveluitaan enenevissä määrin myös siviilitoimialoille, joille toimintavarmuuden ja kilpailukyvyn takaaminen kaikissa tilanteissa on tärkeää.

Uudet palvelut, monipuolinen osaaminen ja toiminnan laajuus kaipasivat kirkastusta, jotta palveluita voidaan markkinoida tehokkaammin niin nykyisille kuin uusille asiakkaille:

”Halusimme tuoda paremmin esille sitä, mitä kaikkea osaamista Millog-yhtiöiltä löytyy. Tavoitteena oli kuvata ja sanoittaa palvelumme auki yhdessä myynnin ja asiantuntijoidemme kanssa.”

Janne Juutilainen, myyntipäällikkö

Sprintit toivat tehokkuutta

Unfair fasilitoi Millogille puolen vuoden aikana useita eri sprinttejä, joihin osallistui Millogin asiantuntijoita eri toimialoita. Sprinttien tuloksena syntyi lähes 20 erilaista palveluesitettä. Formaatiksi valittiin Powerpoint, jotta esitteet toimivat mahdollisimman joustavasti ja monipuolisesti myynnin tukena.

Sprintit toteutettiin kokonaan etänä, joten hyvin suunniteltu toteutus oli tärkeässä roolissa homman onnistumisessa. Rautiainen on tyytyväinen Unfairin prosessiin, jossa asiat pysyivät napakasti aikataulussa. Myös myyntipäällikkö Janne Juutilainen on samoilla linjoilla siitä, että unfairilaisten reipas ja pirteä tyyli vei asioita tehokkaasti eteenpäin.

”Sprintit ovat hyvä tapa toteuttaa tämän tyyppisiä projekteja. Vaikka prosessi vaatii paljon juuri siinä hetkessä, asiat etenevät nopeasti, kun kaikki ovat tiiviin hetken saman asian äärellä.”

Janne Juutilainen, myyntipäällikkö

Työ osa kulttuurinmuutosta

Koska siviilitoimialoille laajentuminen on uusi juttu myös osalle milloglaisista, sprinttien avulla henkilöstöä sitoutettiin kulttuurinmuutokseen. Rautiaisen mukaan tämä on tärkeä asia myös viestinnän näkökulmasta.

”Oli tärkeää, että pohdimme näitä asioita yhdessä myynnin ja asiantuntijoiden kesken. Yhteisillä sprinteillä saimme luotua yhteistä tapaa kertoa palveluistamme. Tätä emme olleet aikaisemmin tässä mittakaavassa tehneet”.

Esitteet ja niistä erikseen irrotettavat visuaaliset elementit ovat olleet hyödyksi ja kovassa käytössä myyntitilanteissa. Tulevaisuudessa työ jatkuu Millogin palveluiden tuotteistamisella ja edelleen koko tarjooman harmonisoimisella.

Unfair ehdotti, että toteuttaisimme palveluiden kirkastamisen ja siitä lopputuotoksena syntyvät palveluesitteet sprinttien avulla. Se oli toimiva idea, sillä sprintit ovat yhteistyömme aikana osoittautuneet toimiviksi aiemminkin.

Sami Rautiainen

myyntijohtaja