Oulun ammattikorkeakoulu

Näkyvyyttä ja tunnettuutta digimarkkinoinnilla

Hakijamäärän kasvu

+ 10 %

Ensisijaiset hakijat

+ 13,5%

Ammattikorkeakouluille yhteishaku on iso ponnistus. Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) viestintä ja markkinointi tarvitsi tuekseen ulkopuolista asiantuntijuutta sekä jatkuvaa kumppania digimarkkinointiin. Unfair on toiminut Oamkin kumppanina nyt jo useamman vuoden.

”Innostuimme Unfairin tyylistä ja tavasta toimia. Halusimme kumppanin, jolta saa tukea myös omaan, itsenäiseen tekemiseen, ja jolta voi kysyä apua matalalla kynnyksellä.”
Anu Skog, Viestintä- ja markkinointipäällikkö

Digitaalista mainontaa kohderyhmän ehdoilla

Kevään yhteishakuun on valmistauduttu ympäri vuoden nostamalla Oamkin tunnettuutta digitaalisen markkinoinnin tuoman näkyvyyden avulla. Yhteishaun alla markkinointia tehostettiin. Tavoite oli kohderyhmästä riippuen kasvattaa tunnettuutta, saada nettisivuille lisää kävijöitä ja sen myötä nostaa hakijamäärää erityisesti ylempien korkeakoulututkintojen osalta.

Haettavissa oli 30 tutkintoa, joille tehtiin tutkintokohtaista markkinointia ja mainontaa alueellisella kohdistuksella. Tutkintokohtaisen markkinoinnin lisäksi mainontaa käytettiin kannustimena korkeakouluopiskelusta kiinnostumiseen. Digitaalisen markkinoinnin kanaviksi valittiin Facebook, Instagram ja Snapchat sekä Googlen hakusanamainonta. Kanavat ja mainonnan keinot valittiin kohderyhmät huomioon ottaen.

”Repertuaarimme kanssa ei ole helppoa tehdä tehdä töitä. Tuotteita on kymmeniä ja niistä jokaiselle on kymmeniä kohderyhmiä. Päätös hakea korkeakoulututkintoon ei ole mikään ostoskoriin kevyesti klikattava tuote vaan pitkä prosessi. Unfair otti haasteen vastaan ja ymmärsi tämän näkökulman. Tämä on haastavaa, mutta tätä on tehty yhdessä.”

Pohjois-Suomen suosituin korkeakoulu

Keväällä 2020 Oamkin hakijamäärä nousi 10 % edelliseen vuoteen verrattuna. Hakijoita oli yhteensä 10 685. Hakijat olivat sitoutuneita, sillä heistä 5 068 haki ensisijaisesti Oamkiin. Määrä on 13,5 % suurempi kuin edellisenä keväänä. Oamk on näin ollen Suomen viidenneksi suosituin ammattikorkeakoulu ensisijaisilla hakijoilla mitattuna sekä Pohjois-Suomen suosituin korkeakoulu.

Päätös korkeakoulututkintoon hakemisesta on pitkä prosessi, jonka vuoksi on mahdotonta sanoa samana keväänä tehdyn mainonnan kokonaistulosta. Osa nyt mainoksia nähneistä voi edelleen kypsytellä ajatusta opiskelusta, jolloin he näkyvät hakijatilastoissa vasta tulevien vuosien aikana.

”Eniten arvostan saamaamme tukea ja apua sekä vinkkejä ja kommentteja. Viestintä yhteisissä kanavissa on nopeaa, ja yleisesti tunnelma on lämminhenkinen. Teemme tätä yhdessä kohti yhteistä tavoitetta. Digimarkkinoinnista on tarkoitus tehdä pitkäjänteistä, pitkän tähtäimen tavoitteilla.”

”Repertuaarimme kanssa ei ole helppoa tehdä töitä, mutta Unfair otti haasteen vastaan. Eniten arvostan saamaamme tukea ja apua. Viestintä yhteisissä kanavissa on nopeaa, ja yleisesti tunnelma on lämminhenkinen. Teemme tätä yhdessä.”

Anu Skog

Viestintä- ja markkinointipäällikkö