Vuorovaikutus työyhteisössä

Opi paremmaksi vuorovaikuttajaksi

Vuorovaikutustaidot ovat valttia työelämässä, ja toimiva vuorovaikutus nostaa työyhteisön uudelle tasolle – tehokkuus, viihtyvyys ja tuottavuus kasvavat, kun ideat tuodaan julki ja ymmärrys toisista ja tilanteesta lisääntyy. Koska vuorovaikutuksessa on kyse opeteltavista taidosta, omaa osaamista voi myös kehittää.

Koulutuksessamme perehdymme avoimen vuorovaikutuskulttuurin rakennuspalikoihin, pohdimme jokaisen omia vahvuuksia viestijöinä sekä kehitämme palautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja.

Käsittelemme koulutuksessa oman itsetuntemuksen merkitystä viestintätilanteisiin sekä pohdimme työelämän tuomien haasteiden vaikutusta omaan vuorovaikutuskäyttäytymiseen. Vahvistamme koulutuksessa itseluottamusta positiivisen kautta sekä perehdymme aiheeseen keskustellen ja käytännönläheisesti.

Koulutuksen sisältö

Koulutus voi sisältää seuraavia teemoja kestosta riippuen:

Mitä vuorovaikutus on?

  • Miten vuorovaikutuksesta tehdään toimivaa?
  • Luottamus työyhteisössä
  • Vuorovaikutustaitojen hyödyntäminen omassa työssä

Kuunteleminen

  • Miksi kuunteleminen on tärkeää?
  • Kuuntelemisen eri tasot
  • Kuuntelemisen esteet
  • Millainen kuuntelija olen?

Palaute

  • Palautteen merkitys
  • Työyhteisön parantaminen palautteen avulla
  • Hyvän palautteen peruspilarit

Koulutus voidaan toteuttaa eri pituisena kokonaisuutena ja räätälöidä esimerkiksi työyhteisön tietylle tiimille, myyjille tai esihenkilöille ja johtajille.
Tehdään juuri sopiva kokonaisuus sinun työyhteisösi tarpeisiin! Pyydä tarjous!


”Asiaa käytiin hyvin läpi esimerkkien ja harjoitusten avulla. Kun puhuja on innostava ja eläytyy tilanteeseen, on helpompi keskittyä kuuntelemaan.”

– Palaute koulutuksesta syyskuussa 2019

Kouluttaja

Katri Liukkonen on viestinnän ja vuorovaikutuksen asiantuntija, joka syttyy avoimesta keskustelukulttuurista ja organisaation sisäisestä viestinnästä. Myös työyhteisön kokonaisvaltainen hyvinvointi ja sen kehittäminen on lähellä Katrin sydäntä. Katri työskentelee kouluttajana ja copywriterina Unfairilla. Aikaisemmat koulutuskokonaisuudet ovat olleet pidettyjä, ja Katri on saanut kiitosta innostavasta esiintymisestään sekä mielenkiintoisesta koulutussisällöstään. Koulutukseltaan Katri on filosofian maisteri, pääaineena puheviestintä.

Kysy lisää!
p. 050 325 6581 / katri@unfair.fi